Yhteystiedot

Joukkueenjohtaja
Ville Laiho
ville.laiho@iki.fi

Vastuuvalmentaja
Liisa Reunamäki
elomaali@gmail.com, 0407255487

Valmentajat
Jaakko Ansamaa
Severi Korkkinen
Valtteri Korkkinen
Riku Reunamäki

Ikäluokkavastaava
Tony Isoksela
tony.isoksela@esport.fi