HUIPULLE TÄHTÄÄVÄ VAIHE

B-JUNIORIT

KASVATUKSELLISET TAVOITTEET 
 • Elämänhallintataitojen opettaminen  
 • Johtajuuteen kasvattaminen 
 • Harjoittelun laatuun ja tavoitteellisuuteen kasvattaminen  
 • Itsenäinen toiminta ja tavoitteellisuus (sisäisen motivaation kasvattaminen)  
 • Paineensietokyvyn ja tunnetilojen hallinta 
 • Ajanhallinta (koulu, harjoittelu ja vapaa-aika) 
FYYSISET TAVOITTEET  
 • Voimaharjoittelutekniikoiden jalostaminen 
 • Säännöllinen voimaharjoittelun käynnistäminen, yksilön biologinen kehitys huomioiden 
 • Fyysisen harjoittelun perusperiaatteiden ymmärtäminen ja sisäistäminen (ymmärtää miksi ja mitä harjoitellaan) 
 • Harjoittelun jaksottaminen ja rytmittäminen --> tehoharjoittelun käynnistäminen ja rakentaminen  
 • Palauttavan ja huoltavan harjoittelun mukaan tuominen 
PELI-IDENTITEETTI / IDEOLOGIA  
 • YhteistyÖsalibandy --> Toimitaan viisikkona, mutta annetaan pelaajan omille ratkaisuille tilaa ja mahdollisuus --> Viisikon tukitoimet / Yksilön valmiudet tehdä ratkaisuja. 
 • Vahvuuksien esiintuominen --> kannustetaan pelaajaa tuomaan / käyttämään pelitilanteissa omia vahvuuksia 
 • Maalintekouhka --> Tavoitteena aina pallolla ollessa maalinteko 
 • Aloitteellisuus --> Me viemme peliä pallottomana ja ilman
 • Ennakkoluulottomuus --> Lupa yrittää, onnistua ja välillä myös epäonnistua